fbpx

Gizlilik Politikası

20 Şubat 2020 tarihinde güncellendi

Gizliliğiniz tawk.to’da bizim için önemlidir. Gizliliğiniz şu şekilde korunur:

  • Hizmetimizi sağlamak için, gerçekten ihtiyacımız olmadıkça kişisel bilgilerinize erişim talep etmiyoruz, örneğin: Cinsiyetiniz veya gelir seviyeniz bizim için önemli değil, bu yüzden sizden bu bilgileri istemiyoruz.
  • Kişisel bilgilerinizi yasalara uymak, ürünlerimizi geliştirmek veya haklarımızı korumak dışında hiç kimseyle paylaşmayız.
  • Hizmetlerimizden birinin devam etmesi için gerekli olmadıkça, kişisel bilgileri sunucularımızda saklamıyoruz.

Aşağıda bu ilkelere uyan gizlilik politikamız yer almaktadır:

Kişisel verilerinizin silinmesi veya düzenlenmesi ile ilgili sorularınız varsa, lütfen bizimle bir sohbet başlatın veya istediğiniz zaman bir e-posta gönderin.

Tawk.to’nun bir web uygulaması ve ilgili mobil uygulamaları (https://www.tawk.to) bulunmaktadır. Hizmetlerimizi çalıştırırken toplayabileceğimiz her türlü bilgide gizliliğinize saygı göstermek tawk.to’nun temel politikasıdır.

Web Sitesi Ziyaretçileri

Çoğu internet hizmeti sağlayıcısı gibi tawk.to, tarayıcı türü, dil tercihi, coğrafi konum, yönlendiren site ve tarih gibi web tarayıcılarının, uygulamaların ve sunucuların tipik olarak sunduğu kişisel olarak tanımlayıcı olmayan bilgileri toplar. tawk.to’nun kişisel olmayan bilgileri toplamadaki amacı, tawk.to ziyaretçilerinin hizmetleri nasıl kullandığını daha iyi anlamak ve kullanıcılara, kendi ziyaretçilerinin hizmetlerini nasıl kullandığını anlama olanağı sunmaktır. Zaman zaman tawk.to, kişisel olarak tanımlayıcı olmayan bilgileri toplu olarak yayınlayabilir, örneğin, hizmetlerinin kullanımındaki eğilimler hakkında bir rapor yayınlayabilir.

tawk.to ayrıca, hizmetlerin kullanan kullanıcılar için İnternet Protokolü (IP) adresleri gibi potansiyel olarak kişisel olarak tanımlayıcı bilgileri toplar.

Kişisel Olarak Tanımlayıcı Bilgilerin Toplanması ve Kullanılması

Tawk.to’nun web sitelerini ziyaret eden belirli ziyaretçiler ve tawk.to mobil uygulama kullanıcıları, kişisel olarak tanımlayıcı bilgileri toplamak için tawk.to ile gereken şekillerde etkileşim kurmayı seçerler. Tawk.to’nun topladığı bilgilerin miktarı ve türü, etkileşimin doğasına bağlıdır. Örneğin, uygulamamızın kullanıcılarından bir e-posta adresi istiyoruz. Her durumda, tawk.to bu tür bilgileri yalnızca ziyaretçinin tawk.to ile etkileşiminin amacını gerçekleştirmek için gerekli veya uygun olduğu ölçüde toplar. tawk.to, aşağıda açıklananlar dışında kişisel olarak tanımlayıcı bilgileri ifşa etmez. Ziyaretçiler, web sitesiyle ilgili belirli faaliyetlerde bulunmalarını engelleyebileceği uyarısıyla, kişisel olarak tanımlayıcı bilgileri vermeyi her zaman reddedebilir.

Ek olarak, eğer: (a) Avrupa Ekonomik Alanı’nda (AEA) ikamet etmekteyseniz; (b) AEA’daki müşterilere mal veya hizmet sağlıyorsanız; veya (c) başka bir şekilde AB Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin gerekliliklerine tabiyseniz, tawk.to’nun herhangi bir Avrupa sakininin kişisel bilgilerini toplaması ve kullanması da Veri İşleme Eki’ne tabidir.

İzin Verilen Amaçlar:

Sizin hakkınızda topladığımız bilgileri (uygun olduğu ölçüde kişisel bilgiler dahil) çeşitli amaçlarla kullanabiliriz, örneğin (a) tawk.to Hizmetlerini sağlamak, işletmek, sürdürmek, iyileştirmek ve tanıtmak; (b) tawk.to Hizmetlerine erişmenizi ve onu kullanmanızı sağlamak; (c) işlemleri işlemek ve tamamlamak; (d) müşteri hizmeti ve desteği sağlamak, size ilgili bildirimleri göndermek; (e) promosyonları göndermek; (f) yarışma ve çekilişlerde ödülleri sunmak ve katılımları işlemek; (g) tawk.to Hizmetleri ile bağlantılı eğilimleri, kullanım ve faaliyetleri, pazarlama ve reklamları izlemek ve analiz etmek; (h) politikalarımıza ve standartlarımıza uyumu izlemek ve değerlendirmek; ve (i) onayınızı aldığımız diğer faaliyetler amacıyla kullanabiliriz. Haber bültenleri, güncellemeler ve diğer genel iletişimlerle ilgili olarak, – yasal olarak gerekli olduğu durumlarda – size bu tür bilgileri yalnızca katılmayı seçtiyseniz sağlayacağız. Bu tür iletişimleri istediğiniz zaman devre dışı bırakma fırsatına sahipsiniz.

İşleme İçin Yasal Dayanaklar (Yalnızca AEA):

Avrupa Ekonomik Alanı’ndan (AEA) bir bireyseniz, kişisel verilerinizi kullanıp, aşağıdaki yasal gerekçelerden bir veya daha fazlasına dayanarak işleyebiliriz: (i) tawk.to Hizmetlerini size sunmak gibi durumlarda sizinle bir sözleşme yapmak için işlem yapmak gerekir.; (ii) yasal yükümlülüklerimize uymak için; (iii) temel hak ve özgürlükleriniz tarafından geçersiz kılınmaması şartıyla veri işlemesinin meşru menfaatimiz veya kişisel verilerinizi alan üçüncü taraf alıcıların amaçları için gerekli olması nedeniyle. Ayrıca verilerinizi, bize açıkça vermiş olduğunuz rızanıza dayanarak da işleyebiliriz.

Saklama Süresi:

Daha uzun bir saklama süresi gerekmedikçe veya yasalarca izin verilmedikçe (vergi, muhasebe veya diğer yasal gereklilikler) bu Politikada belirtilen amaçları yerine getirmek için gerekli olduğu sürece kişisel bilgilerinizi saklarız. Kişisel bilgilerinizi işlemeye devam etmemizi gerektiren bir ihtiyacımız olmadığında, bunları ya sileceğiz ya da anonimleştireceğiz ya da bu mümkün değilse (örneğin, kişisel bilgileriniz yedek arşivlerde saklandığı için), o zaman güvenli bir şekilde saklayacağız. Müşterilerimiz adına işlediğimiz kişisel bilgiler için, bu tür kişisel bilgileri, yürürlükteki yasalara tabi olarak onlarla yaptığımız sözleşmenin hükümlerine uygun olarak saklayacağız.

Topladığımız ve kullandığımız kişisel veri türleri

Kişisel verilerinizi yalnızca toplama amaçlarımızla veya daha sonra izin verdiğiniz amaçlarla uyumlu şekillerde işleyeceğiz. Kişisel verilerinizi, topladığımız amaçtan önemli ölçüde farklı bir amaç için kullanmadan veya daha sonra yetkilendirdiğiniz bir amaçla kullanmadan önce, size vazgeçme fırsatı sunacağız. Topladığımız ve kullandığımız kişisel verilerin amaçlanan kullanımı için güvenilir, doğru, eksiksiz ve güncel olmasını sağlamaya yardımcı olmak için makul prosedürler uyguluyoruz.

Üçüncü taraflara veri transferleri

Tawk.to tarafından kullanılan tüm mevcut üçüncü tarafların bir listesi için lütfen web sitemizdeki bağlantıya bakın: https://www.tawk.to/data-protection/sub-processors/.  Şirketin bu seçilmiş üçüncü taraflarla tawk.to’nun hizmetlerini sağlamak için ilişki kurma amaçları; veri ve e-posta barındırma, bulut analizi ve iletişim hizmetleri ile uygulama dağıtımıdır. ITA Gizlilik Kalkanı çerçeveleriyle sertifikalandırılmış mevcut üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımızın ve alt işlemcilerimizin listesi aşağıda verilmiştir.

  • Temsilciler, danışmanlar ve hizmet sağlayıcılar: Kişisel verilerinizi, işle ilgili belirli işlevleri yerine getirmek için adımıza işleyen yüklenicilerimiz ve hizmet sağlayıcılarımızla paylaşabiliriz. Bu şirketler arasında veritabanı hizmet sağlayıcıları, yedekleme ve kurtarma hizmeti sağlayıcıları, e-posta hizmeti sağlayıcıları ve diğerleri bulunur. Bu tür işlevleri yerine getirmesi için başka bir şirketle anlaştığımızda, onlara bu tür işlevleri yerine getirmeleri ile bağlantılı olarak kişisel veriler dahil olmak üzere bilgiler sağlayabiliriz.
  • Şirketimiz ve Partnerlerimiz: Kişisel verilerinizi, bu Politikaya uygun amaçlarla ana şirketlerimiz, yan kuruluşlarımız ve / veya partnerlerimizle de paylaşabiliriz.
  • İşletme Transferleri: İşimizi geliştirirken, işletmeleri veya varlıkları satabilir veya satın alabiliriz. Kurumsal bir satış, birleşme, yeniden yapılanma, tasfiye veya benzeri bir olay durumunda, kişisel veriler devredilen varlıkların bir parçası olabilir.
  • Ulusal Güvenlik veya Hukuki Yaptırımlara Yönelik Açıklamalar: Belirli koşullar altında, ulusal güvenlik veya kanun uygulama gerekliliklerini karşılamak da dahil olmak üzere, kamu makamlarının geçerli taleplerine yanıt olarak kişisel verilerinizi açıklamamız gerekebilir.
  • Yasal Gereksinimler: Kişisel verilerinizi kanunen gerekli olması halinde (örneğin) bir mahkeme veya bir devlet kurumundan gelen talebe yanıt vermek için veya böyle bir eylemin iyi niyetle gerekli olduğuna inanarak (a) yasal bir yükümlülüğe uymak için, (b) haklarımızı, menfaatlerimizi veya üçüncü şahısların mülkünü korumak veya savunmak için, (c) Hizmetlerle bağlantılı olası yanlışlıkları önlemek veya araştırmak için, (d) acil durumlarda harekete Hizmet Kullanıcılarının veya halkın kişisel güvenliğini korumak amacıyla geçmek için; veya (e) yasal yükümlülüklere karşı koruma sağlamak için.

Tawk.to ensures the most commercially viable selection process by which it evaluates the security, privacy and confidentiality practices of its third parties and sub-processors that may have access to or process our service data.

Şirket, soruşturma gerekliliklerine uygun olarak Federal Ticaret Komisyonu’nun (FTC) uygulama yetkilerine uyacak ve ulusal güvenlik uygulama gerekliliklerini karşılamak için kamu yetkilileri tarafından yapılan taleplere uyacaktır.

İleriye dönük veri aktarımı durumlarında, AB-ABD ve İsviçre-ABD Gizlilik Kalkanı uyarınca alınan kararlarda, tawk.to. potansiyel olarak sorumludur.

TA Güvenlik Kalkanı Onaylı Üçüncü Taraflar

Tawk.to Üçüncü Taraf / Alt İşlemcilerITA Gizlilik Kalkanı Gizlilik Politikası Sertifikası
ŞirketAmaçYapıDurum
Amazon Web Services (AWS), ABD, İrlandaVeri Barındırma

AB-ABD Gizlilik Kalkanı

İsviçre-ABD Gizlilik Kalkanı

Aktif
Digital Ocean, ABDVeri Barındırma, E-posta Barındırma

AB-ABD Gizlilik Kalkanı

İsviçre-ABD Gizlilik Kalkanı

Aktif
Google LLC, ABDGoogle Bulut Platformu

AB-ABD Gizlilik Kalkanı

İsviçre-ABD Gizlilik Kalkanı

Aktif
Loggly, Inc., ABDBulut Analiz Sağlayıcısı

AB-ABD Gizlilik Kalkanı

İsviçre-ABD Gizlilik Kalkanı

Aktif
Twilio Inc., ABDBulut İletişim Teknolojileri

AB-ABD Gizlilik Kalkanı

İsviçre-ABD Gizlilik Kalkanı

Aktif


Güvenlik


Kişisel verileri, Gizlilik Kalkanı uyarınca kayıp, kötüye kullanım, yetkisiz erişim, ifşa, değişiklik veya imhadan korumak için makul ve uygun güvenlik önlemleri alıyoruz.

Erişim Hakları

Genel olarak, hizmetlerimizi sağlamak için kişisel verileri işlerken, bunu yalnızca müşterilerimiz adına ve onların talimatlarına uygun olarak yaparız. Bu, bir tawk.to müşterisi adına işlediğimiz herhangi bir kişisel veriye erişmek isterseniz, bir yanlışlık veya Gizlilik Kalkanı ihlali görmeniz durumunda bunları düzeltmemizi, değiştirmemizi, silmemizi talep ederseniz, o müşteriyle sizinle iletişime geçmeniz gerekmektedir. Daha sonra, talimatlarına uygun olarak bu talebi yerine getirmelerine yardımcı olacağız.

Web sitemiz veya hizmetlerimiz aracılığıyla toplanan kişisel verileri kendi hesap yönetimi, faturalandırma veya pazarlama amaçlarımız için işlediğimizde, hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilere erişme hakkına sahip olabilir ve eğer varsa hatalı veya Gizlilik Kalkanını ihlal eden verilerinizi düzeltmemizi, değiştirmemizi, silmemizi talep edebilirsiniz. Bu erişim hakları, erişim sağlamanın koşullar altında makul olmayan şekilde külfetli veya pahalı olduğu veya erişim talebinde bulunan kişi dışındaki birinin haklarını ihlal ettiği durumlar dahil olmak üzere bazı durumlarda geçerli olmayabilir. Kişisel verilerinize erişim, düzeltme, değişiklik veya silme talebinde bulunmak isterseniz, aşağıda verilen iletişim bilgilerine yazılı bir talepte bulunabilirsiniz. Kimliğinizi doğrulamak için sizden belirli bilgiler talep edebiliriz. Bazı durumlarda, bilgilerinize erişim için makul bir ücret talep edebiliriz.

Sizin Veriniz Sizin Seçiminiz

Aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçerek kişisel verileri değiştirmeyi veya bir hesabı iptal etmeyi seçebilirsiniz. E-posta mesajındaki talimatları veya abonelikten çıkma mekanizmasını izleyerek de pazarlama iletişimlerimizden çıkabilirsiniz.

Sorular veya şikayetler

Kişisel verilerinizin kullanımı veya ifşası ile ilgili her türlü sorunuzu veya şikayetinizi bize compliance@tawk.to adresinden iletebilirsiniz. Şikayetinizi aldıktan sonra 45 gün içinde kişisel verilerin kullanımı veya ifşa edilmesiyle ilgili her türlü şikayet veya anlaşmazlığı araştıracak ve çözmeye çalışacağız.

Tatmin edici bir şekilde ele almadığımız, çözülmemiş bir gizlilik veya veri kullanımı endişeniz varsa, lütfen üçüncü taraf anlaşmazlık çözümü sağlayıcımız JAMS ile iletişime geçin (ücretsizdir). Daha fazla bilgi edinmek için https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield adresine gidin veya doğrudan şikayette bulunmak için lütfen https://www.jamsadr.com/file-an-eu-us-privacy-shield-claim adresindeki bu formu kullanın.


Bağlayıcı Tahkim

Aşağıdaki adımları takip etmeniz koşuluyla, belirli durumlarda şikayetinizin çözümüne yönelik bağlayıcı tahkimi seçme seçeneğiniz olabilir: (1) şikayetinizi doğrudan bize iletmeniz ve sorunu çözmemiz için bize fırsat sunmanız; (2) yukarıda tanımlanan bağımsız anlaşmazlık çözüm mekanizmasından yararlanarak; ve (3) sorunu ilgili veri koruma otoritesi aracılığıyla dile getirirseniz ABD Ticaret Bakanlığı size şikayetinizi ücretsiz olarak çözme fırsatı tanıyacaktır. Gizlilik Kalkanı’nın bağlayıcı tahkim planı hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen bakınız: www.privacyshield.gob/article?id=My-Rights-under-Privacy-Shield .

Toplu İstatistikler

tawk.to, ziyaretçilerin web sitesindeki davranışları hakkında istatistikler toplayabilir. Ancak tawk.to, aşağıda açıklananlar dışında kişisel olarak tanımlayıcı bilgileri ifşa etmez.

Belirli Kişisel Tanımlayıcı Bilgilerin Korunması

tawk.to, potansiyel kişisel olarak tanımlayıcı bilgileri yalnızca çalışanlarına, yüklenicilerine ve bağlı kuruluşlarına açıklar:

  • (i) tawk.to adına işlenen veya tawk.to’nun web hizmetlerinde sunulan hizmetleri sağlamak için bu bilgileri bilmeniz ve
  • (ii) bu bilgilerin başkalarına açıklanmasını kabul etmeniz gerekmektedir. Bu çalışanlardan, yüklenicilerden ve bağlı kuruluşlardan bazıları kendi ülkenizin dışında olabilir; tawk.to’nun web hizmetlerini kullanarak, bu tür bilgilerin onlara aktarılmasına izin vermiş olursunuz. tawk.to, kişisel olarak tanımlayıcı bilgilerinizi kimseye kiralamayacak veya satmayacaktır. Yukarıda açıklanan çalışanların, yüklenicilerin ve bağlı kuruluşlarının dışında, tawk.to potansiyel olarak kişisel olarak tanımlayıcı ve kişisel olarak tanımlayıcı bilgileri yalnızca bir mahkeme celbi, mahkeme emri veya başka bir hükümet talebine yanıt olarak veya tawk.to genel olarak kamunun mülkiyetini veya haklarını korumak için makul ölçüde gerekli olduğuna inandığında ifşa eder.

Kayıtlı bir tawk.to kullanıcısıysanız ve e-posta adresinizi verdiyseniz, tawk.to size zaman zaman yeni özellikler hakkında bilgi vermek, geri bildiriminizi istemek veya sadece tawk.to ile ilgili gelişmelerden ve yeni ürünlerden haberdar etmek için bir e-posta gönderebilir. Bu tür bilgileri iletmek için öncelikle çeşitli bloglarımızı kullanıyoruz, bu nedenle bu tür e-postaları minimum sayıda tutmayı hedefliyoruz. Bize bir istek gönderirseniz (örneğin, bir destek e-postası yoluyla veya geri bildirim mekanizmalarımızdan biri aracılığıyla), isteğinizi netleştirmemize veya yanıtlamamıza veya diğer kullanıcıları desteklememize yardımcı olması için bunu yayınlama hakkını saklı tutarız. tawk.to, kişisel olarak tanımlayıcı bilgilerin yetkisiz erişimine, kullanımına, değiştirilmesine veya imhasına karşı korumak için makul olarak gerekli tüm önlemleri alır.

Çocukların Kişisel Bilgileri

13 yaşın altındaki çocuklardan bilerek herhangi bir kişisel bilgi toplamıyoruz. 13 yaşın altındaysanız, lütfen tawk.to Hizmeti aracılığıyla herhangi bir kişisel bilgi göndermeyin. Ebeveynleri ve yasal varisleri, çocuklarının İnternet kullanımını izlemelerini ve çocuklarına tawk.to Hizmeti aracılığıyla izinleri olmadan asla kişisel bilgilerini vermemeleri talimatını vererek bu Politikanın uygulanmasına yardımcı olmaları için teşvik ediyoruz. 13 yaşın altındaki bir çocuğun Web Siteleri veya Hizmetler aracılığıyla bize kişisel bilgi verdiğine inanmak için nedeniniz varsa, lütfen bizimle privacy@tawk.to adresinden iletişime geçin ve bu bilgileri silmek için ticari olarak makul çabayı göstereceğiz.

Çerezler

Çerez, bir web sitesinin ziyaretçinin bilgisayarında depoladığı ve ziyaretçinin tarayıcısının ziyaretçinin her geri döndüğünde web sitesine sağladığı bir dizi bilgidir. Tawk.to, ziyaretçilerinin web sitesini kullanımlarını ve web sitesi erişim tercihlerini tanımlamak ve izlemek amacıyla çerezleri kullanır. Tawk.to tarafından bilgisayarlarına çerez yerleştirilmesini istemeyen ziyaretçiler, tawk.to’nun web sitelerini kullanmadan önce tarayıcılarını çerezleri reddedecek şekilde ayarlamalıdır; bunun dezavantajı, tawk.to’nun web sitelerinin belirli özelliklerinin çerezlerin yardımı olmadan düzgün çalışmayabilecek olmasıdır.

İşletme Transferleri

Tawk.to’nun büyük ölçüde tüm varlıkları satın alınırsa veya iflas etmesi gibi beklenmedik bir durumda, kullanıcı bilgileri üçüncü bir şahıs tarafından devredilen veya edinilen varlıklardan biri olacaktır. Bu tür transferlerin gerçekleşebileceğini ve tawk.to’nun herhangi bir alıcısının kişisel bilgilerinizi bu politikada belirtildiği şekilde kullanmaya devam edebileceğini kabul edersiniz.

Reklamlar

Web sitelerimizden herhangi birinde görünen reklamlar, çerezleri ayarlayabilen reklam ortakları tarafından kullanıcılara ulaştırılabilir. Bu çerezler, reklam sunucusunun, siz veya bilgisayarınızı kullanan diğer kişilerle ilgili bilgileri derlemek için size her çevrimiçi reklam gönderdiklerinde bilgisayarınızın hatırlanmasını sağlar. Bu bilgiler, diğer şeylerin yanı sıra, reklam ağlarının sizi en çok ilgilendireceğine inandıkları hedefli reklamlar sunmasına olanak tanır. Bu Gizlilik Politikası, çerezlerin tawk.to tarafından kullanımını kapsar ve çerezlerin herhangi bir üçüncü şahıs tarafından kullanılmasını kapsamaz.

Uluslararası Veri Transferi; AB-ABD ve İsviçre-ABD Gizlilik Kalkanı

Zaman zaman kişisel bilgilerinizi Amerika Birleşik Devletleri dışındaki diğer ülkelere aktarabilir ve bunları ana şirketimiz, yan kuruluşlarımız, bağlı kuruluşlarımız ve üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımız için uluslararası olarak erişilebilir hale getirebiliriz. Kişisel bilgilerinizi, işlendiği her yerde bu Gizlilik Politikasına uygun olarak koruyacağız. Tawk.to’nun Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Asya-Pasifik’te operasyonları ve dünya çapında bir dizi uzaktan çalışan yüklenicisi vardır. Kişisel bilgiler, bir çalışanın veya yüklenicinin tawk.to sistemine eriştiği herhangi bir ülkede işlenebilir.

Tawk.to, Avrupa Birliği, Birleşik Krallık ve/veya İsviçre’den Birleşik Krallık’a aktarılan kişisel bilgilerin toplanması, kullanılması ve saklanmasıyla ilgili olarak ABD Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen AB-ABD ve İsviçre-ABD Gizlilik Kalkanı Çerçevelerine uyar. Tawk.to, Ticaret Bakanlığı’na bu tür bilgilerle ilgili olarak Gizlilik Kalkanı İlkelerine bağlı olduğunu onaylatmıştır. Bu gizlilik politikasındaki hükümler ile Gizlilik Kalkanı İlkeleri arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, Gizlilik Kalkanı İlkeleri geçerli olacaktır. Gizlilik Kalkanı programı hakkında daha fazla bilgi edinmek ve sertifikamızı görüntülemek için lütfen https://www.privacyshield.gov/ adresini ziyaret edin.

Gizlilik Kalkanı İlkelerine uygun olarak Tawk.to, kişisel bilgilerinizin toplaması veya kullanmasıyla ilgili şikayetleri çözmeyi taahhüt eder. Gizlilik Kalkanı politikamızla ilgili soruları veya şikayetleri olan AB bireyleri, öncelikle şu adresten Tawk.to ile iletişime geçmelidir: compliance@tawk.to

Müşterilerimizin AEA’daki bireylerle ilgili olarak sunduğu kişisel verileri, AB standart sözleşme maddelerine dayanan veri işleme anlaşmaları dahil olmak üzere diğer uyum mekanizmaları aracılığıyla da işleyebiliriz. Tawk.to Standart Sözleşme Maddesi talebine buradan ulaşabilirsiniz.

Gizlilik Politikası Değişiklikleri

Çoğu değişikliğin küçük olma olasılığı yüksek olsa da tawk.to, Gizlilik Politikasını zaman zaman ve tamamen kendi takdirine bağlı olarak değiştirebilir. tawk.to, Gizlilik Politikasındaki herhangi bir değişiklik için ziyaretçileri bu sayfayı sık sık kontrol etmeye teşvik eder. Bu Gizlilik Politikasındaki herhangi bir değişiklikten sonra bu hizmetleri kullanmaya devam etmeniz, bu değişikliği kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

Bize Ulaşın

Bu politikayla ilgili sorularınız varsa, compliance@tawk.toadresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

[contact-form-7 id="2264" title="LeadGen"]