fbpx

Kaliforniya’da İkamet Edenler için Gizlilik Bildirimi

Yürürlük Tarihi: 1 Ocak 2020

Kaliforniya Sakinleri için Gizlilik Bildirimi, tawk.to’nun Gizlilik Politikası Bildirimi’nde yer alan bilgileri tamamlar ve tüm ziyaretçiler, kullanıcılar ve Kaliforniya Eyaletinde ikamet eden diğer kişiler (“tüketiciler” veya “siz”) için geçerlidir. Bu bildirimi, 2018’de kabul edilen Kaliforniya Tüketici Gizliliği Yasası (CCPA) uymak için kabul ediyoruz ve CCPA’da tanımlanan herhangi bir terim, bu Bildirimdeki kullanımıyla aynı anlama gelir.

Topladığımız Bilgiler

Belirli bir tüketici, hane halkı veya cihazdan (“kişisel bilgiler“) doğrudan veya dolaylı olarak tanımlayıcı, açıklayıcı, referans veren, makul şekilde ilişkilendirilebilen veya makul şekilde bağlantılı olabilecek bilgileri topluyoruz. Kişisel bilgiler şunları içermez:

 • Hükümet kayıtlarından halka açık bilgiler.
 • Tanımlanmamış toplu tüketici bilgileri.

Özellikle son on iki (12) ay içinde tüketicilerinden aşağıdaki türlerde kişisel bilgilerini topladık:

Kategori Örnekler Toplanma Durumu
A. Tanımlayıcılar. Gerçek isim, takma ad, posta kodu, benzersiz kişisel tanımlayıcı, çevrimiçi tanımlayıcı, İnternet Protoko (IP)l adresi, e-posta adresi, hesap adı, Sosyal Güvenlik numarası, sürücü belgesi numarası, pasaport numarası veya diğer benzer tanımlayıcılar. EVET
B. Kaliforniya Müşterilerinin listelenen kişisel bilgi kategorileri Kayıt tüzüğü (Cal. Civ. Kodu § 1798.80 (e)). İsim, imza, Sosyal Güvenlik numarası, fiziksel özellikler veya açıklamalar, adres, telefon numarası, pasaport numarası, ehliyet veya eyalet kimlik kartı numarası, sigorta poliçesi numarası, eğitim durumu, istihdam durumu ve geçmişi, banka hesap numarası, kredi kartı numarası, banka kartı kart numarası veya diğer finansal bilgiler, tıbbi bilgiler ve sağlık sigortası bilgileri. Bu kategoride yer alan bazı kişisel bilgiler diğer kategorilerdekilerle çakışabilir. EVET
C. Kaliforniya yasası veya federal yasalar kapsamında korumalı sınıflandırma tipleri. Yaş (40 yaş veya üstü), ırk, renk, soy, ulusal köken, vatandaşlık, din veya inanç, medeni durum, sağlık durumu, fiziksel veya zihinsel engellilik durumu, cinsiyet (cinsiyet, cinsiyet kimliği, cinsiyet ifadesi, hamilelik veya doğum dahil ilgili tıbbi durumlar), cinsel yönelim, gazilik veya askerlik durumu, genetik bilgiler (ailevi genetik bilgiler dahil). HAYIR
D. Ticari bilgiler. Satın alınan, elde edilen veya satın alması düşünülen kişisel malların, ürünlerin veya hizmetlerin kayıtları veya diğer satın alma veya tüketme geçmişlerinin ve eğilimlerinin kayıtları. EVET
E. Biyometrik bilgiler. Parmak izleri, yüz ve ses kayıtları, retina taramaları, tuş vuruşları, yürüyüş veya diğer fiziksel modeller gibi bir şablonu ve diğer tanımlayıcı bilgileri çıkarmak için kullanılan genetik, fizyolojik, davranışsal ve biyolojik özellikler veya aktivite kalıpları, uyku, sağlık veya egzersiz verileri. HAYIR
F. İnternet veya diğer benzer ağ etkinlikleri. Tarayıcı geçmişi, arama geçmişi, bir tüketicinin bir web sitesiyle, uygulama veya reklamla olan etkileşimi hakkında bilgiler. EVET
G. Coğrafi veriler. Fiziksel konum ve hareketler EVET
H. Duyusal veriler. Sesli, elektronik, görsel, termal,kokusal veya benzer bilgiler EVET
I. Mesleki veya istihdamla ilgili bilgiler. Şuanki veya geçmiş istihdam ve iş performansı bilgileri. HAYIR
J. J. Halka açık olmayan eğitim bilgileri (Aile Eğitim Hakları ve Mahremiyet Yasası uyarınca (20 U.S.C. Bölüm 1232g, 34 C.F.R. Kısım 99)). Notlar, transkriptler, sınıf listeleri, öğrenci programları, öğrenci kimlik numaraları, öğrenci mali bilgileri ve öğrenci disiplin kayıtları gibi bir eğitim kurumu veya onun adına hareket eden bir organizasyon tarafından tutulan bir öğrenciyle ilgili eğitim kayıtları. HAYIR
K. Diğer kişisel bilgilerden elde edilen çıkarımlar. Bir kişinin tercihlerini, özelliklerini, psikolojik eğilimlerini, yatkınlıklarını, davranışlarını, tutumlarını, zekasını ve yeteneklerini yansıtan profil. HAYIR
Kişisel Bilgilerin Kullanımı


Topladığımız kişisel bilgileri aşağıdaki amaçlardan biri veya daha fazlası için kullanabilir veya ifşa edebiliriz:

 • Bilgileri bizimle paylaşma nedenlerinizi karşılamak için. Örneğin, bir fiyat teklifi istemek veya ürünlerimiz veya hizmetlerimiz hakkında bir soru sormak için adınızı ve iletişim bilgilerinizi paylaşırsanız, bu kişisel bilgileri sorunuza yanıt vermek için kullanacağız. Kişisel bilgilerinizi bir ürün veya hizmet satın almak için verirseniz, bu bilgileri ödemenizi işleme koymak ve teslimatı kolaylaştırmak için kullanacağız. Yeni ürün siparişlerini kolaylaştırmak veya iadeleri işlemek için de bilgilerinizi kaydedebiliriz.
 • Web Sitemizi, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi sunmak, desteklemek, kişiselleştirmek ve geliştirmek için.
 • tawk.to hesabınızı oluşturmak, sürdürmek, özelleştirmek ve güvenliğini sağlamak için.
 • Taleplerinizi, satın alımlarınızı, işlemlerinizi ve ödemelerinizi işlemek ve sahtekarlıkları önlemek için.
 • Endişelerinizi anlamak ve değerlendirmek için, yanıtlarımızı izlemek ve iyileştirmek dahil olmak üzere size destek sağlamak ve sorularınıza yanıt vermek amacıyla.
 • Web sitesi deneyiminizi kişiselleştirmek ve üçüncü taraf siteler aracılığıyla size hedeflenen teklifler ve reklamlar dahil olmak üzere ilgi alanlarınıza uygun içerik, ürün ve hizmet teklifleri içeren e-posta veya metin mesajı (yasaların gerektirdiği durumlarda izninizle) sunmak için .
 • Web Sitemizin, ürünlerimizin, hizmetlerimizin, veritabanlarımızın, diğer teknolojik varlıklarımızın ve işimizin güvenliğini ve bütünlüğünü korumaya yardımcı olmak için.
 • Web sitemizi, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi geliştirmek ve iyileştirmek de dahil olmak üzere test, araştırma, analiz ve ürün geliştirme çalışmaları için.
 • Kolluk kuvvetlerinin taleplerine ve yürürlükteki kanun, mahkeme emri veya resmi düzenlemelere gerektirdiği şekilde yanıt vermek için.
 • Kişisel bilgilerinizi toplarken size açıklandığı veya CCPA’da başka şekilde belirtildiği gibi.
 • Varlıklarımızın bir kısmının veya tümünün iflas, tasfiye veya benzeri işlemlerin bir parçası olarak, bir birleşme, elden çıkarma, yeniden yapılandırma, tasfiye veya başka bir satış veya devretme durumlarına Web Sitesi kullanıcılarımız hakkında tarafımızdan tutulan kişisel bilgiler de transfer edilen varlıklar arasındadır.

Ek kişisel bilgi kategorileri toplamayacağız veya topladığımız kişisel bilgileri size bildirimde bulunmadan önemli ölçüde farklı, ilgisiz veya uyumsuz amaçlarla kullanmayacağız. Özellikle son on iki (12) ay içinde tüketicilerinden aşağıdaki kategorilerde kişisel bilgiler topladık:

Kişisel Bilgilerin Paylaşımı

Kişisel bilgilerinizi bir iş amacıyla üçüncü bir tarafa ifşa edebiliriz. Kişisel bilgileri ticari bir amaçla ifşa ettiğimizde, amacı açıklayan ve alıcının hem bu kişisel bilgileri gizli tutmasını sağlayan hem de belirtilen amaçlar haricinde herhangi bir amaç için kullanmasını engelleyen bir sözleşme yaparız.

Kişisel bilgilerinizi aşağıdaki kategorilerdeki üçüncü taraflar ile paylaşıyoruz:

 • Hizmet sağlayıcıları.

Ticari Bir Amaç için Kişisel Bilgilerin İfşası Geçmiş on iki (12) ay içinde, tawk.to ticari bir amaçla aşağıdaki kişisel bilgi kategorilerini ifşa etmiştir:

A Kategorisi: Tanımlayıcılar

B Kategorisi: Kaliforniya Müşteri Kayıtları kişisel bilgi kategorileri.
D Kategorisi: Ticari bilgiler.
F Kategorisi: İnternet veya diğer benzer ağ etkinliği.
G Kategorisi: Coğrafi konum verileri.
H Kategorisi: Duyusal veriler.

Kişisel Bilgileri Satmayız.

tawk.to kişisel bilgileri satmaz. Geçmiş on iki (12) ayda, tawk.to hiçbir kişisel bilgi satmamıştır.

Hak ve Tercihleriniz
CCPA, tüketicilere (Kaliforniya’da ikamet edenlere) kişisel bilgileriyle ilgili özel haklar sağlar. Bu bölüm CCPA haklarınızı ve bu hakları nasıl kullanacağınızı açıklar. Belirli Bilgilere Erişim ve Veri Taşınabilirliği Hakları çerçevesinde Son 12 ay içinde kişisel bilgilerinizi toplamamız ve kullanmamızla ilgili belirli bilgileri size açıklamamızı talep etme hakkına sahipsiniz. Doğrulanabilir tüketici talebinizi alıp onayladığımızda, size şunları açıklayacağız:
 • Sizin hakkınızda topladığımız kişisel bilgilerin kategorileri.
 • Sizin hakkınızda topladığımız kişisel bilgi kaynaklarının kategorileri.
 • Bu kişisel bilgileri toplamak satmaktaki ticari amaçlarımız.
 • Bu kişisel bilgileri paylaştığımız üçüncü şahıs kategorileri.
 • Sizin hakkınızda topladığımız belirli kişisel veri parçaları (veri taşınabilirliği talebi olarak da adlandırılır).
 • Kişisel bilgilerinizi bir ticari amaçla satarsak veya ifşa edersek, açıklayıcı iki ayrı liste:
  • her bir alıcı kategorisinde satın alınan kişisel bilgi kategorilerini tanımlayan satışlar; ve
  • her bir alıcı kategorisinin elde ettiği kişisel bilgi kategorilerini tanımlayan, ticari amaçlı ifşalar.

Silme İsteği Hakları

Sizden topladığımız ve sakladığımız kişisel bilgilerinizi belirli istisnalara tabi olarak silmemizi talep etme hakkına sahipsiniz. Doğrulanabilir tüketici talebinizi aldıktan ve onayladıktan sonra, bir istisna söz konusu olmadığı sürece, kişisel bilgilerinizi kayıtlarımızdan sileceğiz (ve hizmet sağlayıcılarımızı da silmeleri için yönlendireceğiz). Bilgilerinizin, bizim veya hizmet sağlayıcılarımız için saklanması gerekliyse silme talebinizi reddedebiliriz :

 1. Kişisel bilgileri topladığımız işlemi tamamlamak, talep ettiğiniz bir ürün veya hizmeti sağlamak, sizinle devam eden iş ilişkimiz bağlamında makul şekilde öngörülen eylemleri gerçekleştirmek, yazılı garanti veya iade şartlarını ve federal yasa ile veya başka bir şekilde sizinle olan sözleşmemizi yerine getirmek.
 2. Güvenlik olaylarını tespit etmek, kötü niyetli, aldatıcı, hileli veya yasa dışı faaliyetlere karşı koruma sağlamak veya bu tür faaliyetlerden sorumlu olanlara dava açmak.
 3. Amaçlanan işlevselliği bozan mevcut hataları belirlemek ve onarmak için ürünlerdeki hataları ayıklamak.
 4. İfade özgürlüğünü kullanmak, başka bir tüketicinin ifade özgürlüğünü kullanma hakkını güvence altına almak veya yasanın öngördüğü başka bir hakkı kullanmak.
 5. Kaliforniya Elektronik İletişim Gizlilik Yasasına (Kal. Ceza Yasası § 1546 ve devamı) uymak amacıyla.
 6. Verilerin silinmesinin muhtemelen imkansız hale gelebileceği, önceden rızanızın alındığı etik ve gizlilik yasalarına uyan kamu yararına veya hakemli bilimsel, tarihsel veya istatistiksel araştırmalar amacıyla.Bizimle olan ilişkinize bağlı olarak, tüketici beklentileriyle makul şekilde uyumlu olmak için.
 7. Yasal bir yükümlülüğe uymak amacıyla.
 8. Bu verilein, sağladığınız bağlamla uyumlu olan diğer dahili ve yasal kullanımlarında.

Erişim, Veri Taşınabilirliği ve Silme Haklarının Kullanılması
Yukarıda açıklanan erişim, veri taşınabilirliği ve silme haklarını kullanmak için lütfen aşağıdakilerden birini yaparak bize doğrulanabilir bir tüketici talebi gönderin:

Kişisel bilgilerinizle ilgili olarak yalnızca siz veya yasal olarak sizin adınıza hareket etme yetkisine sahip biri doğrulanabilir bir tüketici talebinde bulunabilir. Ayrıca reşit olmayan çocuğunuz adına doğrulanabilir bir tüketici talebinde bulunabilirsiniz. Doğrulanabilir bir tüketici talebiyle yalnızca 12 aylık bir süre içinde iki kez erişim veya veri taşınabilirliği için talepte bulunabilirsiniz. Doğrulanabilir tüketici talebi zorunlulukları:

 • Hakkında kişisel bilgileri topladığımız bir şahıs veya yetkili bir temsilci olduğunuzu makul şekilde doğrulamamıza izin verecek yeterli bilgileri sağlaması.
 • İsteğinizi doğru bir şekilde anlamamıza, değerlendirmemize ve yanıtlamamıza olanak tanıyan yeterli ayrıntılara yer verilmesi.

Kimliğinizi veya talepte bulunma yetkinizi doğrulayamaz ve kişisel bilgilerin size ait olduğunu onaylayamazsak, talebinize yanıt veremeyiz ve size kişisel bilgilerinizi veremeyiz. Doğrulanabilir bir tüketici talebinde bulunmak, bizde bir hesap oluşturmanızı gerektirmez. Doğrulanabilir bir tüketici talebinde sağlanan kişisel bilgileri yalnızca talep sahibinin kimliğini veya talepte bulunma yetkisini doğrulamak için kullanırız.

Yanıtlama Zamanlaması ve Formatı
Doğrulanabilir bir tüketici talebine, alınmasından itibaren kırk beş (45) gün içinde yanıt vermeye çalışıyoruz. Daha fazla zamana ihtiyacımız olursa (45 günden fazla), uzatma nedeni ve süresi hakkında sizi yazılı olarak bilgilendireceğiz.

Bizde bir hesabınız varsa, yazılı yanıtımızı bu hesaba ileteceğiz. Bizde bir hesabınız yoksa, yazılı cevabımızı sizin tercihinize bağlı olarak posta yoluyla veya elektronik olarak göndereceğiz.

Sağladığımız tüm veri ifşaları, yalnızca doğrulanabilir tüketici talebinin alınmasından önceki 12 aylık dönemi kapsayacaktır. Sağladığımız yanıt, eğer bir talebe uyamıyorsak bunun nedenlerini de açıklayacaktır. Veri taşınabilirliği taleplerinde, kişisel bilgilerinizi sağlamak için kolayca kullanılabilen ve bilgileri bir varlıktan diğerine engel olmaksızın aktarmanıza izin verecek bir format seçeceğiz.

Doğrulanabilir tüketici talebinizi işleme koymak veya yanıtlamak için, aşırı, tekrarlayan veya açıkça temelsiz olmadığı sürece herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Talebin bir ücret gerektirdiğini tespit edersek, bu kararı neden verdiğimizi size söyleyeceğiz ve talebinizi tamamlamadan önce size bir maliyet tahmini sunacağız.

Ayrımcılık Yapmama

CCPA haklarınızdan herhangi birini kullandığınız için size karşı ayrımcılık yapmayacağız. CCPA tarafından izin verilmedikçe şunları yapmayız:

 • Size ürün veya hizmet vermeyi reddetmek.
 •  İndirimler, diğer avantajlar, veya cezalar da dahil olmak üzere, ürün ve hizmetler için sizden farklı fiyatlar talep etmek.
 • Size farklı bir düzeyde veya kalitede ürün veya hizmet sunmak.
 • Size farklı fiyatta, kurda veya kalite ürün ve hizmet önermek
Gizlilik Bildirimimizdeki Değişiklikler

Bu gizlilik bildirimini kendi takdirimize bağlı olarak ve herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutarız. Bu gizlilik bildiriminde değişiklik yaptığımızda, güncellenmiş bildirimi Web Sitemizde yayınlayacağız ve bildirimin geçerlilik tarihini güncelleyeceğiz. Değişikliklerin yayınlanmasının ardından Web Sitemizi kullanmaya devam etmeniz, bu tür değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelir.

İletişim Bilgisi

Bu bildirim hakkında herhangi bir sorunuz veya yorumunuz varsa, burada ve Gizlilik Politikasında açıklanan bilgilerinizi tawk.to’nun toplama ve kullanma yollarını, bu tür kullanımla ilgili tercihlerinizi ve haklarınızı öğrenmek için veya Kaliforniya yasaları kapsamındaki haklarınızı kullanmak için, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin: 

Web sitesi: https://www.tawk.to

E-posta: compliance@tawk.to

[contact-form-7 id="2264" title="LeadGen"]